Andere doelen

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor andere doelen gebruiken dan het doel waarvoor u of uw onderneming die gegevens aan ons verstrekt heeft. In dat geval dient het nieuwe doel aan te sluiten bij het doel waarvoor u of uw onderneming de gegevens oorspronkelijk aan ons heeft gegeven. Dat heet in de wet ‘verenigbaar gebruik van gegevens’. De wet zegt niet precies wanneer dat het geval is, maar biedt wel aanknopingspunten. 

  • Is er een duidelijk verband met het doel waarvoor u de gegevens in eerste instantie hebt gegeven? Past het nieuwe doel daarbij?
  • Hoe hebben wij de gegevens ooit ontvangen? Hebben wij ze van uzelf gekregen of op een andere manier?
  • Over wat voor persoonsgegevens hebben we het eigenlijk precies? Zijn ze gevoelig of valt dat wel mee?
  • Wat zijn de gevolgen voor u? Ondervindt u er voor- of nadeel van, of geen van beide?

Wat kunnen we doen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen? Denk aan anonimiseren of versleutelen.