Andere partijen die uw gegevens gebruiken

Er zijn situaties waarin we uw gegevens moeten doorgeven aan andere personen en instanties die betrokken zijn bij onze dienstverlening. Welke dat zijn staat hieronder.  

Onze dienstverleners
Voor de dienstverlening aan onze klanten werken wij samen met andere bedrijven. Dat heet uitbesteden. Wij mogen uw gegevens niet zomaar aan hen doorgeven. Daar zijn wettelijke regels voor. We selecteren deze bedrijven daarom zorgvuldig en spreken duidelijk met ze af hoe zij uw gegevens moeten verwerken. Wij blijven verantwoordelijk voor persoonsgegevens die door of namens ons worden bewaard.

Bemiddelaars
Wij werken ook samen met bemiddelaars (‘intermediairs’), die klanten en orders aanbrengen. Het is dus mogelijk dat u bij ons verzekerd bent, maar uw verzekering bij een agent hebt afgesloten. Deze bemiddelaars verwerken uw persoonsgegevens en zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik hiervan. Wij raden u aan op de website van de bemiddelaar te bekijken hoe deze met persoonsgegevens omgaat.

Bevoegde (publieke) instanties
Onze toezichthouders, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie, maar ook politie en justitie, overheidsdiensten, belastingdiensten en toezichthouders elders in de wereld kunnen ons om gegevens over u vragen. In de wet staat wanneer wij die moeten geven.

Verleners van financiële diensten
Wilt u dat we uw gegevens aan verleners van financiële diensten geven? Dat kan als u eerst uw toestemming geeft. We zijn dan verplicht uw gegevens aan deze derden te verstrekken. Wanneer u uw gegevens zelf deelt met anderen, zijn wij niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens door de ontvangers. Dan geldt het Privacy Statement van deze derden.

Overdracht
In het geval van een voorgenomen overdracht van onze overeenkomst met u aan een andere financiële dienstverlener, mogen we persoonsgegevens doorgeven aan deze derde, zodat beslissingen kunnen worden genomen over en ten behoeve van de overdracht. Dit is een gerechtvaardigd belang van ABN AMRO Lease en maakt het de overnemende partij mogelijk aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.