Camerabeelden, telefoongesprekken en (video)chats

Als u ons bezoekt, is het mogelijk dat er beelden van u op camera worden vastgelegd. Dit doen we voor de veiligheid. We kunnen ook uw telefoongesprekken met ons opnemen. We doen dit om onze dienstverlening aan u te verbeteren of omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, en ook om misdrijven te voorkomen en op te sporen. Wij gaan zorgvuldig om met zulke beeld- en geluidsopnamen. Ze vallen onder dezelfde regels als andere persoonsgegevens. U kunt van uw rechten gebruikmaken, zoals het recht op inzage. Informatie over uw rechten, vindt u hier.