Geautomatiseerde besluitvorming

We kunnen tot geautomatiseerde besluitvorming overgaan als we een overeenkomst met uw onderneming sluiten, bijvoorbeeld als u een product van ons afneemt. 

Besluiten die voor u als persoon juridische consequenties hebben of u in sterke mate aangaan, worden door ABN AMRO Lease genomen met tussenkomst van een of meer bevoegde ABN AMRO Lease-medewerkers. Dat geldt ook als het proces dat tot de beslissing heeft geleid, geautomatiseerd was of er profilering is toegepast. Een voorbeeld is klantacceptatie, of het melden van ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten. 

Het kan voorkomen dat we gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst. Dat is wettelijk toegestaan. Zulke besluiten worden genomen op basis van een volledig geautomatiseerd proces, zonder enige menselijke tussenkomst. Dit noemen we persoonlijke kenmerken. 

Als we in de toekomst mochten overgaan op geautomatiseerde besluitvorming die juridische consequenties voor u heeft of u in sterke mate aangaat, dan informeren wij u daar van tevoren over. Wij laten u weten welke rechten u hebt, bijvoorbeeld het recht op een toelichting op het geautomatiseerde besluit, het recht om uw standpunt aan ons te laten weten, het recht dit besluit aan te vechten en het recht op menselijke tussenkomst.