Het gebruik van gegevens met of zonder uw toestemming

In de meeste gevallen zal ABN AMRO Lease uw persoonsgegevens gebruiken zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Dat is wettelijk toegestaan. Dit doen we omdat:

  • het noodzakelijk is voor de overeenkomst die we met uw onderneming hebben gesloten of van plan zijn te sluiten, bijvoorbeeld als u een eenmanszaak hebt;

  • we wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens te verkrijgen, te gebruiken of te bewaren;

  • ABN AMRO Lease of een derde een gerechtvaardigd belang heeft.

Soms moeten wij wel om uw toestemming vragen. Wij adviseren u de informatie die wij u geven over het gebruik van uw gegevens goed door te lezen voordat u toestemming geeft. Hebt u eenmaal toestemming gegeven en wilt u die intrekken, dan gaat dat heel gemakkelijk.

Op onze websites en/of klantportalen gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Zie ons Cookie Statement voor nadere informatie. Wij leggen gegevens vast om onze online dienstverlening aan u te verbeteren.

Goed om te weten
Als we ons voor het gebruik van uw persoonsgegevens baseren op de grondslag wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang, hebben we voor het gebruik van uw gegevens geen toestemming van u nodig. U kunt dan wel bezwaar maken.