Hoe bepalen wij hoelang wij uw gegevens bewaren?

We bewaren persoonsgegevens in ieder geval zo lang als nodig is om het gestelde doel te bereiken.   

De Algemene verordening gegevensbescherming kent geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. In andere wetten kunnen wél minimale bewaartermijnen staan. Dan moeten we die gegevens dus ook zo lang bewaren. Voorbeelden van zulke andere wetten zijn belastingwetten of de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. 

Als we in Nederland of een andere land betrokken raken bij een rechtszaak of andere juridische procedure bewaren we persoonsgegevens ter onderbouwing van onze standpunten. We kunnen die in een archief bewaren totdat een eventuele claim verjaard is en we niet meer betrokken kunnen worden bij een procedure.