Persoonsgegevens buiten Europa

Ook buiten Europa worden er persoonsgegevens verwerkt. In dat geval gelden er extra regels, omdat niet alle landen dezelfde strenge privacywetgeving kennen als wij in Europa. Bekijk de lijst met veilige landen.

Doorgeven van gegevens binnen de ABN AMRO Lease Group
Wij mogen persoonsgegevens doorgeven aan zusterbedrijven buiten Europa. Dit doen wij op basis van ons wereldwijde intern beleid, de Binding Corporate Rules (BCRs). Deze zijn goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met andere dienstverleners
Soms delen we persoonsgegevens met andere ondernemingen of organisaties buiten Europa, bijvoorbeeld in het kader van een uitbestedingsovereenkomst. In dat geval verzekeren we ons ervan dat het land over afdoende, gelijkwaardige privacybescherming beschikt, of sluiten we aparte overeenkomsten met die partijen en zorgen we ervoor dat die aan de Europese normen voldoen, zoals de modelbepalingen van de EU.

Internationale overeenkomsten
In bepaalde situaties gaan we overeenkomsten aan waarop buitenlands recht van toepassing is, bijvoorbeeld wanneer we een contract overnemen dat uw onderneming met een buitenlandse leverancier heeft gesloten. In die omstandigheden kunnen buitenlandse partijen, zoals lokale toezichthouders, banken, overheidsorganen en onderzoeksinstellingen ons om uw persoonsgegevens vragen, bijvoorbeeld om onderzoek te doen.