Persoonsgegevens die we via derden hebben verkregen

Het kan voorkomen dat ondernemingen contact met ons opnemen voor informatie over producten of diensten, of ons informatie verstrekken die op u betrekking heeft. In dat geval mogen we gebruikmaken van de door ons gevraagde gegevens die betrekking hebben op u, de onderneming, de partners, bestuurders, aandeelhouders, houders van een aanmerkelijk belang, garantiegever(s), verstrekkers van zekerheid en UBO’s, alsmede op bestuurders van gelieerde ondernemingen en bestuurders van bemiddelaars en andere leveranciers. We kunnen ook persoonsgegevens uit andere bronnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan:  

  • openbare registers die uw persoonsgegevens bevatten, zoals het BKR; 
  • openbare bronnen, zoals kranten en internet.
  • databestanden van derden die gegevens over u verzameld hebben, bijvoorbeeld bemiddelaars, externe marketingfirma's of kredietbureaus.