Veiligheid

We doen onze uiterste best om uw gegevens zo veel mogelijk te beschermen:

  • Wij investeren in onze systemen, procedures en mensen;
  • We zorgen ervoor dat onze manier van werken past bij de gevoeligheid van uw gegevens;
  • We trainen onze mensen om veilig om te gaan met uw gegevens.

Juist vanwege uw veiligheid kunnen we niet in detail treden over de exacte maatregelen die we nemen. Voorbeelden van veiligheidsmaatregelen waarmee u misschien wel eens te maken hebt gehad:

  • Beveiliging van onze online diensten;
  • Een grondige procedure om uw identiteit vast te stellen (authenticatie);
  • Eisen aan de manier waarop vertrouwelijke documenten worden verstuurd.

Veiligheid is iets waar we ook sámen met u verder aan willen werken. Als u bijvoorbeeld beveiligingslekken bij ons constateert, kunt u die vertrouwelijk via ons emailadres aan ons melden: security@abnamroabf.com.