Waarschuwingssysteem van banken en andere financiële instellingen

De financiële sector heeft een waarschuwingssysteem opgezet om de veiligheid en de beveiliging van de banken en andere financiële instellingen in het land te beschermen. Banken en andere financiële instellingen kunnen hiermee nagaan of een persoon:

  • ooit heeft gefraudeerd;

  • heeft geprobeerd te frauderen; of

  • op een andere manier een bedreiging vormt voor de veiligheid van de bankensector.

Meer informatie over dit waarschuwingssysteem vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken.