Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over u. De bekendste persoonsgegevens zijn naam, (e-mail)adres, leeftijd en geboortedatum. Ook uw bankrekening, telefoonnummer, IP-adres en uw BSN-nummer zijn persoonsgegevens.

Een speciaal soort persoonsgegevens zijn de bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid. Maar bijvoorbeeld ook biometrische gegevens, zoals gezichtsherkenning of vingerafdrukken. Dit soort gegevens mogen wij uitsluitend gebruiken als dit wettelijk is toegestaan of als er toestemming voor is verkregen. Anders niet.