Veelgestelde vragen

9 resultaten gevonden

Wat doet ABN AMRO Lease internationaal?

ABN AMRO Lease is in Europa een vooraanstaande speler op het gebied van leasing en objectfinanciering. Met zo’n 250 medewerkers bedienen wij de markt in Nederland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en België.

Welke vacatures zijn er bij ABN AMRO Lease?

Voor de laatste vacatures kijkt u op onze op onze carriere site. Er zijn regelmatig vacatures die wij op onze site plaatsen.

Ik zoek een manier om mijn afzet te vergroten, hoe kan ik dat doen?

Dan is Vendor lease wellicht iets voor u. Klik hier voor meer informatie over Vendor Lease.

Welke subsidiemaatregelen kan ik gebruiken bij het doen van een investering in een bedrijfsmiddel?

Er zijn diverse subsidies. Lees meer hierover op www.rvo.nl/subsidies-regelingen.

Veel voorkomende subsidies zijn o.a.:
Energie-aftrek (EIA)
Fiscaal voordeel voor bedrijven die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.

MIA en Vamil
Fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken.

 

 

 

Kom ik als startende onderneming/starter in aanmerking voor lease?

Jonge ondernemingen komen vanaf 6 maanden inschrijving in de Kamer van Koophandel in aanmerking voor lease vanaf een investeringsbedrag van EUR 5000. Voor alle bedrijfsmiddelen geldt een minimale looptijd van 12 maanden. Ook herfinanciering van al aangeschafte bedrijfsmiddelen is mogelijk.

Wat is lease? Welke leasevormen zijn er? Hoe werkt het?

Wat is Lease
Lease is een vorm van financiering en dienstverlening, waarbij de ene partij (de lessor) een object (bedrijfsmiddel) financiert en voor gebruik ter beschikking stelt aan de andere partij (de lessee). De lessee verplicht zich hierbij een serie vergoedingen te betalen aan de lessor om het gebruiksrecht van het leaseobject te verkrijgen. Dit gebruiksrecht geldt gedurende een vooraf overeengekomen periode. De vergoeding bestaat uit de aflossing van het kredietbedrag plus rente en eventuele kosten. Voorwaarden en condities worden vastgelegd in een lease-overeenkomst.

In tegenstelling tot de meeste andere kredietvormen is lease een uitgesproken objectgerichte financiering. Dit wil zeggen dat de financiering onlosmakelijk is verbonden met het gefinancierde object. De looptijd van de lease-overeenkomst is afgestemd op de economische levensduur van het leaseobject.

De financieringsvorm Lease maakt het mogelijk om 100% van het investeringsbedrag te financieren. Een van de grote voordelen van lease: uw werkkapitaal wordt niet aangesproken. Zo blijft u in staat om direct in te spelen op veranderingen in de markt. De financiering is afgestemd op de economische levensduur van het bedrijfsmiddel. U betaalt in vaste maandelijkse termijnen en het is bovendien vaak fiscaal aantrekkelijk.De

Leasevormen
Financiële lease is de meest voorkomende manier van het financieren van bedrijfsmiddelen. Bij deze vorm van lease komt het bedrijfsmiddel op de balance van de lessee te staan, ook wel "on-balance-lease" genoemd. ABN AMRO Lease wordt bij het aangaan van de overeenkomst, juridisch eigenaar. Hierom betalen wij inclusief de BTW uit aan de leverancier waar exclusief de BTW wordt gefinancierd. Aan het einde van uw contract, wordt het bedrijfsmiddel te koop aangeboden voor een vastgesteld bedrag zodat het juridische eigendom aan u wordt overgedragen.

Met Operationele lease staat het bedrijfsmiddel niet op uw balans. Deze vorm van lease wordt "Off-balance lease" genoemd. U betaalt ons een vast maandbedrag voor het gebruik van het door ons gefinancierde bedrijfsmiddel. Wij zijn juridisch en economisch eigenaar van het bedrijfsmiddel.

Als het contract afloopt, heeft u de mogelijkheid om het bedrijfsmiddel tegen een vooraf afgesproken prijs te kopen.

Vendor Lease is een opkomende vorm van leasing. De lease-overeenkomst komt tot stand door tussenkomst van de een verkoper van een leverancier van bedrijfsmiddelen, of een andere partij dan de leasemaatschappij zelf.

 

Welke financieringsoplossingen bieden jullie voor mijn sector?

Een aantal mogelijke oplossingen zijn:

Sale en Lease Back: U heeft al geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, maar u wilt de aanschafwaarde vrijmaken? Dan is Sale en Lease back een mogelijke oplossing. Wij kopen van u de bedrijfsmiddelen, waarna u deze bedrijfsmiddelen van ons leaset. Loopt het contract af, dan kunt u de bedrijfsmiddelen terugkopen tegen een vooraf vastgesteld aankoopbedrag.

Lease met vooruitbetaling: Bij de aankoop van bedrijfsmiddelen die op maat gemaakt worden, kan een lange periode zitten tussen het aankoopmoment en de oplevering van het bedrijfsmiddel. Tijdens deze periode kan uw leverancier vragen om (deel)betalingen. Wij bieden u de mogelijkheid om deze betalingen voor u vooruit te betalen. Hierdoor behoudt u financiële flexibiliteit bij de aankoop van bedrijfsmiddelen die voor u op maat worden gemaakt.

Seizoenslease: Bent u afhankelijk van seizoensgetijden? Met Seizoenslease zijn de leasetermijnen van het contract variabel. U bepaalt uw betalingsschema in overleg met ons.

Klik hier voor meer informatie over financieringsoplossingen in uw sector.

Hoe werkt het online aanvraagproces?

In 3 stappen uw bedrijfsmiddel gefinancierd.

Stap 1: Bereken het maandbedrag van het bedrijfsmiddel dat u wilt leasen

 • Vul de gegevens in van het bedrijfsmiddel dat u wilt financieren. Deze gegevens kunt u afleiden van de offerte die u heeft ontvangen van uw leverancier. Houd deze offerte van het bedrijfsmiddel bij de hand.
 • Op basis van onze ervaringen over aanschafwaarde, aanbetaling, slottermijn en looptijd per bedrijfsmiddel wordt een indicatieve maandtermijn weergegeven.
 • De maandtermijn kunt u verlagen door de aanschafwaarde, aanbetaling, looptijd en slottermijn te wijzigen.

Stap 2: Vraag vervolgens vrijblijvend een lease offerte aan

 • Nadat u vrijblijvend een lease offerte heeft aangevraagd controleren wij uw gegevens. Uw aanvraag wordt verwerkt en beoordeeld.
 • Een van onze medewerkers neemt binnen 1 werkdag contact met u op om uw lease aanvraag met u door te nemen. Wij helpen u namelijk graag stap voor stap naar de voor u beste en meest verantwoorde financiering. De doorlooptijd van de beoordeling van de financiering hangt af van de soort aanvraag. 
 • Indien u in aanmerking komt voor de lease ontvangt u per e-mail een offerte.

 Stap 3: Onderteken - na goedkeuring van uw aanvraag – de offerte

 • Na goedkeuring van de offerte kunt u deze ondertekenen en per post aan ons opsturen.
 • ABN AMRO Lease ontvangt de getekende offerte in tweevoud en zorgt ervoor dat u één exemplaar getekend retour ontvangt voor uw eigen administratie.
 • Daarnaast ontvangen wij graag de volgende gegevens:
  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de bevoegde ondertekenaar(s) van de offerte.
  • Een kopie van de factuur van de leverancier van het object.
  • Een doorlopende zakelijke incassovolmacht (bijgesloten bij de offerte).
 • Na ontvangst van de documenten beoordeelt ABN AMRO Lease of aan de vereisten voor het sluiten van het contract is voldaan. Als dit het geval is, gaat de leaseovereenkomst in en wordt het lease bedrag binnen 1 werkdag uitgekeerd. U kunt dan uw bedrijfsmiddel in gebruik nemen.

Over ABN AMRO Lease

ABN AMRO Lease is financier van investeringen in roerende bedrijfsmiddelen. De financieringsvorm lease maakt het mogelijk om 100% van het investeringsbedrag te financieren. Dit biedt ondernemers ruimte om te ondernemen. Daarom zien wij lease – zeker in deze tijd – als ideale oplossing voor ondernemers en ondernemingen om bedrijfsmiddelen te financieren die horen bij de kern van hun bedrijfsvoering. Voor ons reden om lease nog nadrukkelijker onder de aandacht te brengen.

De uitgebreide kennis van bedrijfsmiddelen en sectoren binnen ABN AMRO Lease maakt dat onze lease adviseurs u een totaaloplossing kunnen bieden. Door uw bedrijfsdoelstelling als uitgangspunt te nemen bieden wij complexe lease constructies en maatwerkoplossingen die voor uw investeringsbehoefte optimaal zijn. Daarnaast bieden wij diverse lease oplossingen voor starters, midden en kleinbedrijf, publieke instellingen en groot zakelijke ondernemingen in alle sectoren.

Wij zijn 100% dochter van ABN AMRO. Daardoor is onze dienstverlening gegarandeerd en is gewaarborgd dat we voldoen aan de hoogste bancaire standaarden